Vantaan rauhanyhdistys

Vantaan Rauhanyhdistys edustaa evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimivaa kristillistä liikettä, vanhoillislestadiolaisuutta. Toiminnan päätavoitteena on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää. Yhdistyksen jäsenet ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja toimivat myös monissa seurakuntien luottamustehtävissä.

Toimintamuodoista tärkein ovat seuratilaisuudet, jotka ovat kaikille avoimia. Seurapuheissa selitetään Jumalan sanaa Raamatun ja kristillisen uskon pohjalta. Saarnojen keskeisin sanoma on anteeksiantamuksen evankeliumin julistaminen ja uskominen: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15).

Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään monissa toimintamuodoissa: Päiväkerho-, pyhäkoulu- ja raamattuluokkatoiminnan tavoitteena on opettaa raamattutietoa sekä juurruttaa lapsia ja nuoria Jumalan valtakuntaan. ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room. 10:17)

Lisäksi yhdistyksen piirissä tehdään diakoniatyötyötä. Lisätietoa uskomme perusteista saa täältä.

Vantaan Rauhanyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen. Se järjestää vanhoillislestadiolaisuuden suurimman kesätapahtuman SRK:n suviseurat vuosittain kesä-heinäkuun vaihteessa.

Lähiajan tapahtumat

Katso lisää toimintakalenterista

Ilmoittaudu leirille

Leirikeskus: Maitoinen

Maitoinen 2 (talvijakso)
Ajankohta: 18. - 20.1.2019
Ilmoittautuminen: 9. - 14.10.2018
Johtokuntien ja leirivastuuhenkilöiden keskusteluilta
Ajankohta: 25.1.2019
Ilmoittautuminen: 7.11.2018 - 27.1.2019
SRK:n julkaisujen markkinoinnin koulutus
Ajankohta: 25. - 26.1.2019
Ilmoittautuminen: 25.10.2018 - 25.1.2019
2. Talvileiri 10-12 v.
Ajankohta: 25. - 27.1.2019
Ilmoittautuminen: 24.10.2018 - 25.1.2019

Lisää leirejä: www.leirille.fi